Om oss

Vi är en nystartad Förening som heter Hemmestasjöns Vänner.


Föreningens syfte är att förbättra miljön i och omkring Hemmesta sjön inklusive
kanalen. Medlemmar i föreningen är framförallt fastighetsägare runt omkring sjön
men även medlemmar på andra ställen i området som tycker att det är viktigt att
sjön och kanalen sköts på ett bra sätt.

Vi arbetar med flera olika projekt bland annat

- Namnändring från Hemmestaträsket till Hemmestasjön som en förlängning av Hemmesta sjöäng

- Underhåll av kanalen

- Förbättra vattenkvaliteten i sjön